Cổng game Tài Xỉu Online uy tín

Thư mời báo giá: Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại của TTYT huyện Long Điền

tài xỉu online

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại.

        tài xỉu online đang thực hiện theo Luật bảo vệ Môi trường ngày 23/06/2014 có hiệu từ ngày 01/01/2015, Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và tình hình thu gom, quản lý chất thải nguy hại tại đơn vị năm 2024.
        Nay, tài xỉu online kính mời các cơ sở kinh doanh lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại báo giá ( theo danh mục hàng hóa gửi kèm).
Đề nghị Quý công ty cung cấp báo giá tới:
– Phòng Tổ chức hành chính – tài xỉu online , hương lộ 14, ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT, với tiêu đề “ Báo giá việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại” File mềm xin vui lòng gửi về gmail: [email protected].
Yêu cầu báo giá gồm các tài liệu sau:
– Công văn báo giá.
– Hồ sơ năng lực của cơ sở
Thời hạn nhận báo giá: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2024 ( thứ tư)
Tài liệu kèm theo thư mời báo giá:
– Danh mục hàng hóa, dịch vụ
– Mẫu báo giá
Kính đề nghị các cơ sở kinh doanh lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rácthải nguy hại quan tâm gửi hồ sơ về TTYT huyện Long Điền chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 01 năm 2024.
Trân trọng cảm ơn!

Công văn đính kèm: thu moi bao gia (1)

Leave Comments

02543.862.927